Husbakken – toppturbase

Når du vil overnatte ved foten av fjellet.

Arkiv for Utsikten

Utsikten gjennom året

Vintermorgon

Vintertåke

Regnboge i byrjinga av mai

Maidag

Maikveld

Junidag

Juninatt

Julilys

September

Septembernatt

Oktober

Vinterskumring