Husbakken – toppturbase

Når du vil overnatte ved foten av fjellet.

Arkiv for Historie

Husa før


Tunet slik det så ut før; med store trær og hesjing på gang.

Bilete tatt ved SEFRAK-registreringa i Jølster i 1989.