Husbakken – toppturbase

Når du vil overnatte ved foten av fjellet.

Arkiv for Fotturar

Fottur til Bjørndalsstøylen 650 moh

Fottur på Nonsnipa 1193 moh

This slideshow requires JavaScript.

Fottur på Graufjellet 851 moh

This slideshow requires JavaScript.

Fottur til Nonsnipestøylen 675 moh

This slideshow requires JavaScript.

Fottur frå Husbakkstøylen (490 moh)til elva

This slideshow requires JavaScript.

Fottur til Vikastøylen 630 moh

This slideshow requires JavaScript.

Fottur til Svidalsstøylen 530 moh

This slideshow requires JavaScript.

Fottur til Gjesdalsstøylen 580 moh

This slideshow requires JavaScript.