Husbakken – toppturbase

Når du vil overnatte ved foten av fjellet.

Fottur til Gjesdalsstøylen 580 moh

This slideshow requires JavaScript.

Utandørs vinterstid

 

Stålis på Jølstravatnet i 2010

Romjulsskitur til Dvergsdalsstøylen

Påskeskitur til Husbakkstøylen

Kyr på støylen

Naboen si kyr utanfor gjerdet på Husbakkstøylen

Hønene og hanen

Vår stolte hane…

… med sitt harem på to jærhøner

Utsikten gjennom året

Vintermorgon

Vintertåke

Regnboge i byrjinga av mai

Maidag

Maikveld

Junidag

Juninatt

Julilys

September

Septembernatt

Oktober

Vinterskumring

 

Ting som gror

Urtebedet i 2011

Graslauk

Luftlauk

Rabarbra

Raudkløver på bøen

Syrin

Rhododendron som blomstrar i juni

Interiørdetaljar

Bordet og dekketøyhylla

Vedkomfyren

Den gamle dørklinka i den låge døra

Johanna si gamle vekkarklokke virker framleis

Den eine gamle kista

Ny gamaldags dusjarmatur

Vandrarstavar og vev frå nabogarden Brendene

Gamle metallfat til å servere godsaker på

Brandy, tobakk og Bjørnsons samlede verk

Gamle knaggar og kjøkenverktøy