Husbakken – toppturbase

Når du vil overnatte ved foten av fjellet.

Husbakken si historie

Johanna Strand (1894-1996) med foreldra Johannes N. og Marta Gjesdal (Foto: Sunnfjord museum)
Johannes og Marta kjøpte husmannsplassen Husbakken i 1897 (iflg. bygdebok for Jølster). Dei flytta ei gamal sperrestove frå ein annan gard til Husbakken. Den stova som allereie sto på husmannsplassen var opphavleg frå Eikås og vart då flytta til Husbakkstøylen. Sonen Nikolai utvandra til Amerika. Dottera Johanna såg etter foreldra sine og gifta seg seint til Kristen Strand. Dei fekk ingen born.
Johanna og Nikolai sine sko frå 1895.
(Foto frå Sunnfjord Museum)
Kristen (1889-1994) og Johanna Strand vart veldig gamle. Kristen døydde 105 år gamal og Johanna då ho var 102. Dei budde i sperrestova til 1989, utan innlagt vatn og utan bad og kjøken i moderne forstand.
Johanna og Kristen sitt bryllup i 1938 (foto frå Sunnfjord Museum)
På slutten av 1960-talet tok gardsdrengen deira over Husbakken i lag med kona. I 1968-70 bygde dei eit nytt hovudhus.
I 2006 kjøpte vi, Ingrid Norum og Henning A. Hellebust, Husbakken. Frå 2007 til 2010 har vi restaurert sperrestova, løa og garfloren med eigne midlar og midlar frå Norsk Kulturminnefond og med god hjelp frå Jølster Bilelag.
%d bloggarar likar dette: